bar
Rehabilitation
citrowcid IDP
AWT IMAGE kiana
madadkari shamdani
AWT IMAGE vahdat
AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای همکاری با پروانه‌ها را ببینید
bar
bar

پروانه‌ها را می‌شناسیم. زیاد نمی‌بینیمشان، ولی با دیدنشان دلمان تازه می‌شود. زندگی را بهتر می‌شناسیم وقتی که به زندگی پرظرافت و پرطراوت پروانه‌ها خیره می‌شویم. آنگاه که باور کنیم در پس بالهای ظریف و نحیف این مخلوقات، احساسی پرعاطفه و تلاشی مداوم جریان دارد، پروانه‌ها را از خود نمی‌رانیم. وقتی بپذیریم انگار خلق شده‌اند تا ما را به خود بیاورند و آمده‌اند تا شیرینی زندگی را به ما یادآوری کنند، با پروانه‌ها یار می‌شویم.
اما از همه بالاتر، وقتی که پروانه‌ای را می‌بینیم که با همان بالهای ظریف، با دشوارترین طوفان حادثه نبرد می‌کند تا خود را به گلخانه اندیشه و عاطفه برساند، به حالشان غبطه می‌خوریم و تازه احساس می‌کنیم که چقدر کم طاقتیم!


پروانه‌ها مکانی است برای گردهمایی عشق و امید و عاطفه. هر شخص یا سازمانی که راز پروانه‌ها را می‌داند، می‌تواند با ما تماس بگیرد تا در جشن پروانه‌ها حضور داشته باشد.


[ یکتاوب افزار شرق www.yektaweb.com ]

bar
bar   bar