bar
Rehabilitation
citrowcid IDP
AWT IMAGE kiana
madadkari shamdani
AWT IMAGE vahdat
AWT IMAGE AWT IMAGE
راهنمای همکاری با پروانه‌ها را ببينيد
bar
bar

پروانه‌ها را می‌شناسيم. زياد نمی‌بينيمشان، ولی با ديدنشان دلمان تازه می‌شود. زندگی را بهتر می‌شناسيم وقتی که به زندگی پرظرافت و پرطراوت پروانه‌ها خيره می‌شويم. آنگاه که باور کنيم در پس بالهای ظريف و نحيف اين مخلوقات، احساسی پرعاطفه و تلاشی مداوم جريان دارد، پروانه‌ها را از خود نمی‌رانيم. وقتی بپذيريم انگار خلق شده‌اند تا ما را به خود بياورند و آمده‌اند تا شيرينی زندگی را به ما يادآوری کنند، با پروانه‌ها يار می‌شويم.
اما از همه بالاتر، وقتی که پروانه‌ای را می‌بينيم که با همان بالهای ظريف، با دشوارترين طوفان حادثه نبرد می‌کند تا خود را به گلخانه انديشه و عاطفه برساند، به حالشان غبطه می‌خوريم و تازه احساس می‌کنيم که چقدر کم طاقتيم!


پروانه‌ها مکانی است برای گردهمايی عشق و اميد و عاطفه. هر شخص يا سازمانی که راز پروانه‌ها را می‌داند، می‌تواند با ما تماس بگيرد تا در جشن پروانه‌ها حضور داشته باشد.


[ يکتاوب افزار شرق www.yektaweb.com ]

bar
bar   bar